သဒ္ဓမ္မရံသီဆရာတော် အရှင်ကုဏ္ဍလာဘိဝံသ ဟောကြားသည့် ပဌာန်းတရားတော်များ

၁။ ဟေတုပစ္စည်း ၂။အာရမ္မဏပစ္စည်း ၃။အဓိပတိပစ္စည်း ၄။အနန္တရပစ္စည်း + သမ္မနန္တရပစ္စည်း ၅။သဟဇာတပစ္စည်း + အညမညပစ္စည်း ၆။နိဿယပစ္စည်း ၇။ဥပနိဿယပစ္စည်း ၈။ပုရေဇာတပစ္စည်း ၉။ပစၦာဇာတပစ္စည်း+အာသေ၀နပစ္စည်း ၁၀။ကမ္မပစ္စည်း + ဝိပါကပစ္စည်း ၁၁။အာဟာရပစ္စည်း ၁၂။ဣန္ဒြယပစ္စည်း ၁၃။ဈာနပစ္စည်း ၁၄။မဂ္ဂပစ္စည်း ၁၅။သမ္ပယုတ္တပစ္စည်း + ဝိပ္ပယုတ္တ ပစ္စည်း ၁၆။အတ္တိပစ္စည်း + နတ္တိပစ္စည်း ၁၇။ဝိဂတပစ္စည်း + အဝိဂတပစ္စည်း

Comments

a nice source for free mp3 tayardaw

Add new comment

Featured Articles