တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ကြီး ဦးဉတ္တမသာရ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်သော ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ

နယ်ခြားတောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ကြီး ဦးဉတ္တမသာရ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်သော
ဝံသာနုခေတ် နာမည်ကျော် ဘေးမဲ့ဆရာတော်ကြီးနည်း
ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ

ကျွန်တော် ငယ်ငယ်ကတဲက မနက်တိုင်း အိမ်မှာ ကြားနေ၊ နာနေရတဲ့ နယ်ခြားတောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ကြီး ဦးဉတ္တမသာရ အမြဲတမ်း ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့ ဝံသာနုခေတ် နာမည်ကျော် ဘေးမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့နည်း ဖြစ်တဲ့ ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ တရားတော်၊ mp3 နဲ့ PDF Download တွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ ညီအကို မောင်နှမများအတွက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။

၁။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊ အရဟံ ဝတ သော ဘဂဝါ
အရဟန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ အရဟန္တံ သိရသာ နမာမိ
ပထမော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

၂။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ ဝတ သော ဘဂဝါ
သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သိရသာ နမာမိ
ဒုတိယော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ ။

၃။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော၊ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော ဝတ သော ဘဂဝါ
ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နံ သိရသာ နမာမိ
တတိယော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော ။

၄။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော၊ သုဂတော ဝတ သော ဘဂဝါ
သုဂတံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သုဂတံ သိရသာ နမာမိ
စတုတ္ထော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော ။

၅။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ၊ လောကဝိဒူ ဝတ သော ဘဂဝါ
လောကဝိဒုံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ လောကဝိဒုံ သိရသာ နမာမိ
ပဉ္စမော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ ။

၆။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ
အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ ဝတ သော ဘဂဝါ
အနုတ္တရံ ပုရိသဒမ္မသာရထိံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
အနုတ္တရံ ပုရိသဒမ္မသာရထိံ သိရသာ နမာမိ
ဆဌမော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ ။

၇။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ၊ သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ ဝတ သော ဘဂဝါ
သတ္ထာရံဒေဝ မနုဿာနံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သတ္ထာရံဒေဝ မနုဿာနံ သိရသာ နမာမိ
သတ္တမော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ ။

၈။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ၊ ဗုဒ္ဓေါ ဝတ သော ဘဂဝါ
ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဗုဒ္ဓံ သိရသာ နမာမိ
အဌမော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ ။

၉။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ၊ ဘဂဝါ ဝတ သော ဘဂဝါ
ဘဂဝန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဘဂဝန္တံ သိရသာ နမာမိ
နဝမော ဝဇိရပါကာရော၊ သောဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ ။

၁ဝ။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ၊ လောကဝိဒူ ဝတ သော ဘဂဝါ
လောကဝိဒုံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ လောကဝိဒုံ သိရသာ နမာမိ
ပဉ္စမော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ ။

၁၁။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော၊ သုဂတော ဝတ သော ဘဂဝါ
သုဂတံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သုဂတံ သိရသာ နမာမိ
စတုတ္ထော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော ။

၁၂။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ
အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ ဝတ သော ဘဂဝါ
အနုတ္တရံ ပုရိသဒမ္မသာရထိံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ အနုတ္တရံ ပုရိသဒမ္မသာရထိံ သိရသာ နမာမိ
ဆဌမော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ ။

၁၃။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော၊ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော ဝတ သော ဘဂဝါ
ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နံ သိရသာ နမာမိ
တတိယော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော ။

၁၄။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ၊ သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ ဝတ သော ဘဂဝါ
သတ္ထာရံဒေဝ မနုဿာနံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သတ္ထာရံဒေဝ မနုဿာနံ သိရသာ နမာမိ
သတ္တမော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ ။

၁၅။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ ဝတ သော ဘဂဝါ
သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သိရသာ နမာမိ
ဒုတိယော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ ။

၁၆။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ၊ ဗုဒ္ဓေါ ဝတ သော ဘဂဝါ
ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဗုဒ္ဓံ သိရသာ နမာမိ
အဌမော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ ။

၁၇။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊ အရဟံ ဝတ သော ဘဂဝါ
အရဟန္တံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ အရဟန္တံ သိရသာ နမာမိ
ပထမော ဝဇိရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

၁၈။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ၊ ဘဂဝါ ဝတ သော ဘဂဝါ
ဘဂဝန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဘဂဝန္တံ သိရသာ နမာမိ
နဝမော ဝဇိရပါကာရော၊ သောဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ ။

Download ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ တရားတော်၊ mp3 - 6.91 MB
Download ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ တရားတော်၊ PDF - 25 KB

Comments

Add new comment

Featured Articles